Posted inFilem

#TriviaFilem – Tahukah Anda Filem IRON MAN (2008) Mempunyai Babak ‘Post-Credit’ Versi Alternatif?

“I AM IRON MAN!” — Tony Stark, IRON MAN, (2008). Tahukah anda bahawa filem Semesta Sinematik Marvel yang pertama IRON MAN daripada tahun 2008 mempunyai babak ‘Post-Credit’ versi alternatif? Di dalam babak alternatif ini, watak Nick Fury mendedahkan kepada Tony Stark bahawa dunia MCU penuh dengan “gamma accidents, radioactive spider bites and assorted mutants” sebelum […]